Om oss

Hos oss er det ca 60 barn som koser seg hver dag i våre store lokaler. Alle våre tre avdelinger har egne seksjoner, i tillegg til at vi har to fellesrom og et stort naturlig utendørs fellesområde.


VÅRE SATSNINGSOMRÅDER:

De grunnleggende
satsningene og formidlingsarenaene for barnehagen er delt i fire områder:


Kristen kulturarv,musikk, forming og drama.

Gjennom disse hovedsatsningene formidler vi de syv
fagområdene og våre egne satsningsområder gjennom året.

Mye skjer daglig på
avdelingene av formidling, sang, musikk, forming og dramatisering i lek.

*

KRISTEN KULTURARV

Kulturbarnehagen Noahs Ark har en utvidet kristendomsparagraf, som betyr at vi legger ekstra vekt på den kristen kulturarv gjennom hele året, og innlemmer dette i forståelsen av verdi begreper - som foreksempel; empati, menneskeverd, respekt og likeverd.

Barna deltar med refleksjon og filosofering i formidlingen og gir uttrykk for egne tanker og meninger, som diskuteres sammen med de voksne.

*

MUSIKK

Er med på å skape rytmen i språket, som gir spenning og
glede til uttrykket. Vi formidler kjente og ukjente barnesanger, instrumentbruk
og sangleker.

I år har vi også inngått samarbeid med musikk og sangpedagog fra Kulturskolen i Sandefjord. Denne har organisert musikk og sangaktivitet med de ulike aldersgruppene to ganger i uken, før og etter nyttår.

*

FORMING

Forming er et helt annet uttrykk for språket, barna
formidler sin indre forståelse av ulike inntrykk og tanker. Ved å gi barna
mange ulike opplevelser, ønsker vi å gi utfordringer med forming som
uttrykksform.

*

DRAMA

Drama kan være både en verbal og non - verbal
uttrykksform. Vi ønsker å lære barna ulike måter å dramatisere og uttrykke seg
på.

Ved bruk av seg selv, alene eller med andre og også ved
hjelp av dukker og annet materiale, kan barna finne sin trygge form for teater
og drama.


For 2017/18 er tilleggssatsningene: Relasjoner og Språk - her jobber vi systematisk med implementering via programmer med øvelser og refleksjons skjemaer for de ansatte. Dette skal øke bevisthet rundt egen væremåte og delaktighet med barna.

Målet er å øke barnas tilknytning og språkutvikling, og vil pågå til implementeringen er en naturlig del av perosnalets arbeidsform.


Hos oss er det også en selvfølge at barna kommer først, vi jobber derfor hardt for at alle barna skal få den individuelle oppfølgingen de trenger, fra varme, omsorgsfulle og grensesettende voksne med humor og glimt i øyet :)Kontakt

Kulturbarnehagen Noahs Ark

Teksleåsen 3
Sandefjord
3231


33445270